Arbitražni sud

R.br.

IME I PREZIME

ADRESA

Telefon

e-mail

01.

STJEPAN ROM-predsjednik

44400 Glina

S. i A. Radića 16

098 904  3234

02.

IVO BIJELIĆ-član

44202  Topolovac

Topolovac 17

099 794 3486

ibijelic@

03.

ZDRAVKO BIELIĆ-član

44323 Jasenovac

S. i A. Radića 39

099 757 2465

04.

VITOMIR MILOVANOVIĆ-član

44000 Sisak

Hrvatskih domobrana

 

098 185 0241

05.

ZDENKA ŠTEFANČIĆ-član

44400 Glina

Joševica 2

099 412 3113

 


Ispis   E-mail