Kutina

Rd.Br

Lovačko društvo-udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«FAZAN» KUTINA

MILAN
PETRAVIĆ

098 20 63 60

III/112

GOJLO

6504

2.

«VEPAR» KUTINA

ZDRAVKO
NIKŠIĆ

092 500 94 95

III/111

KUTINA

5824

3.

«JELEN» CIGLENICA

DANIJEL
PAPA

098 576 838

III/110

CIGLENICA

4729

4.

«FAZAN» VOLODER

DAVOR VRABEC

STJEPAN POSARIĆ

098 1878 283


091 13 30 132

III/109

VOLODER

3216

5.

«KUNA» OSEKOVO

SLAVKO
SEKEREŠ

098 177 5065

III/37

CRNČINA II

3266

6.

«KOŠUTA»

VELIKA LUDINA

FABIJAN
ŽUPANČIĆ

044 685 273

III/007

LUDINA

6383

7.

«ŠLJUKA» POPOVAČA

DANIJEL CVETIĆ

098 71 19 66

III/108

POPOVAČA

3863

8.

«SRNDAĆ» BANOVA JARUGA

MARIJAN BALAŠKO

MARIN LILOVAC

098 481 132

098 977 5908

III/114

III/11

MEĐURIĆ

JAMARIČKO BRDO

1135

  5682

 


Ispis   E-mail