Novska

Rd.

br.

Lovačko društvo-

udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«POSAVSKI LOVAC» KRAPJE

ŽARO ŠARČEVIĆ

ŽELJKO MARČEC

091 5641247;099 356 4152

091 283 1962

III/118

PUSKA

4263

2.

«JELEN» NOVSKA

FRANJO RUKAVINA

091 4001 544

III/115

III/22

MURATOVICA

NOVSKO BRDO

4766

  9057

3.

«SRNJAK» RAJIĆ

VINKO KVOČIĆ

091 78 85 750

III/116

RAJIĆ

3838

4.

«SRNJAK» LIPOVLJANI

DAMIR KOJNOK
IVAN BELJAN
IVANA BABIĆ

098 617 874 
099 2777 855
099 7577 058

III/113

LIPOVLJANI

4393

5.

«PATAK» JASENOVAC

ZDRAVKO BIELIĆ

099 7572 465

III/117

JASENOVAC

1740


  

 


Ispis   E-mail