Hrvatska Kostajnica i Dvor

Rd. br.

Lovačko društvo-

udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«NARETAK»

HRVATSKA KOSTAJNICA

MIROSLAV IVEZIĆ

098 676 066

III/123

HRVATSKA KOSTAJNICA

16758

2.

«JELEN» DIVUŠA

NIKOLA MLAĐENOVIĆ

099 5915959

III/124

III/38

DIVUŠA

MAJDAN II

8900

10975

3.

«VEPAR» DVOR

NIKOLA CINDRIĆ

098 234 672

III/125

GRMUŠANI

4939

4.

“MAJDAN” uslužni obrt

MIROSLAV NOVAK

095 250 4580

III/20

MAJDAN I

9707

 


Ispis   E-mail