Hrvatska Kostajnica i Dvor

Rd. br.

Lovačko društvo-

udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«NARETAK»

HRVATSKA KOSTAJNICA

MIROSLAV IVEZIĆ

098 676 066

 

III/123

HRVATSKA KOSTAJNICA

16758

2.

«JELEN» DIVUŠA

EDUARD JURANOVIĆ

099 8232 611

III/124

III/38

DIVUŠA

MAJDAN II

8900

10975

3.

«VEPAR» DVOR

JOSIP ŠKRLEC

STJEPAN KMETIĆ

091 4000 609

098 226 170

III/125

GRMUŠANI

4939

 


Ispis   E-mail