Sunja i Hrvatska Dubica

Rd.

Br.

Lovačko društvo-udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«POSAVINA»

    SUNJA

IVO BIJELIĆ

099 794 3486

III/120

SUNJA

10944

2.

«STAZA» STAZA

IVICA DASOVIĆ

091 586 1678

III/121

STAZA

6198

3.

«JELEN»

HRV.DUBICA

DARKO ZOROTIĆ

095 768 3770

III/122

HRVATSKA DUBICA

5718

 


Ispis   E-mail