Radionica o vuku u Lovačkom savezu Sisačko-moslavačke županije

Sisak-Lovački savez Sisačko-moslavačke županije bio je domaćin radionice udruge Life Wild Wolf koja u suranji sa Hrvatskim lovačkim savezom i Veterinarskim fakuletom veće nekoliko godina radi na projektu vuka u Hrvatskoj. Nakon Dalmacije došao je red na kontinentalne županije kod kojih je evidentno konstatirano prisustvo ovog predatora.

Uz lovoovlašetnike i članove Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije, radionici su prisustvovali i predstavnici Sisačko-moslavačke županije i to pročelnica Upravnog odjela za poljopprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Anita Sinjeri-Ibrišević suradnicima.

2023 lkk svhubert 8 of 10

Skup je otvorio Vlado Kireta predsjednik Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije.Naglasak radionice je bio postupak uzorkovanja na osnovu čijih rezulata će se lakše moći utvrditi brojnost vuka, njegova rasprotranjenost i navike, koji je preuzeo na sebe Hrvatski lovački savez u suradnji sa 9 županijskih lovački saveza. Nastavak radionice je bio posvećen Afričkoj svinjskoj kugi, trenutnom stanju na terenu, aktivnostima koje se poduzimaju i koje se planiraju.

Boris Savić


Ispis   E-mail