Lovačka iskaznica

Lovačka iskaznica

Pravo na iskaznicu
Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba - građanin koji je položio lovački ispit ili koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od
HLS-a dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Vrijedi pet godina
Za domaće lovce iskaznica vrijedi pet lovnih godina. Iskaznica je valjana uz markicu za tekuću lovnu godinu.

Strani lovci
HLS će stranoj osobi izdati lovačku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika prava lova gdje će strani državljanin prvi puta loviti te godine uz dokaz da je strana osoba položila lovački ispit ili ishodila dozvolu za nošenje lovačkog oružja prema propisima zemlje iz koje dolazi. Za strane lovce lovačka iskaznica ima valjanost za onu kalendarsku godinu za koju je izdana i vrijedi za sva lovišta u Republici Hrvatskoj.

Članovi HLS-a
Za lovce koji su putem lovačkih udruga, a one putem županijskih lovačkih saveza, učlanjeni u HLS, lovačka iskaznica bit će izdana prema matičnoj evidenciji članstva u HLS-u.

Ostali lovci
Za lovce koji nisu članovi HLS-a lovačku iskaznicu izdat će HLS na zahtjev lovca. Zahtjev se podnosi na obrascu “Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice”.

Evidencija
Hrvatski lovački savez vodi evidenciju o izdanim lovačkim iskaznicama koja sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana lovačka iskaznica, broj lovačke iskaznice, identifikacijski broj (ID), datum izdavanja i roka važenja, zamjene ili povrata članske iskaznice te datum prijave nestanka, gubitka, krađe ili drugog razloga zbog kojeg je lovac ostao bez članske iskaznice ili prava na člansku iskaznicu.

Izdavanje duplikata
U slučaju nestanka, gubitka, krađe ili bilo kojeg drugog razloga zbog kojeg lovac ostane bez lovačke iskaznice, izdat će mu se duplikat nakon što izgubljenu ili na drugi način nestalu lovačku iskaznicu lovac oglasi u Narodnim novinama ili Lovačkom vjesniku. Troškove oglašavanja snosi lovac.

Zaprimanje zahtjeva
HLS će u roku od 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva izdati lovačku iskaznicu. Za strane lovce do izdavanja lovačke iskaznice HLS će izdati potvrdu sa ID brojem u roku od 48 sati od zaprimanja zahtjeva.

Troškovi
Troškove izdavanja lovačke iskaznice za članove Hrvatskog lovačkog saveza snosi HLS, a za sve ostale domaće i strane lovce sam lovac - podnositelj zahtjeva u godišnjem iznosu od 150 kn, a u tu cijenu je uključeno i osiguranje u slučaju nesreće u lovu u Republici Hrvatskoj. Trošak izdavanja duplikata lovačke iskaznice iznosi 100 kn. Troškovi izdavanja lovačke iskaznice i duplikata utvrđivat će se na početku svake kalendarske godine.

(ZAHTJEV ZA LOVAČKU ISKAZNICU) (ODLUKA O NAČINU IZDAVANJA, EVIDENCIJE , IZGLEDU I SADRŽAJU LOVAČKE ISKAZNICE)

Informacije

Lovački savez Sisačko-moslavačke županije osnovan je 2. prosinca 1994. godine u Voloderu.

U Savez je učlanjeno 49 članica koje ukupno broje 2962 lovca koje gospodare sa  35 županijskih i 13 državnih lovišta ukupne površine 296.080 ha.

Lovački savez Sisačko-moslavačke županije

Lađarska 35,

44000 Sisak, Hrvatska

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd