LD ”Srna” Gora, proljetni radovi u lovištu

Petrinja,Gora- Mir je u lovištima. Prilika je to da se održe lovačke skupštine, naprave planovi za novo razdoblje, a i jedino pravo vrijeme intenzivnih radova na lovno-tehničkim objektima.

LD ”Srna ” Gora nije izuzetak, dapače, među prvima su krenuli sa popravcima dotrajalih i izgradnjom novih lovno-tehničkih objekta, kojih nikada dosta.

Podmlađena udruga, sa rastućim članstvom, trenutno broji 110 članova, mahom domicilnog što je sada i politika udruge. Stalo se na ovom broju i do daljnjeg nema novih prijema u članstvo.

Udruga gospodari sa 7883 hektara. Izgleda puno ali je još uvijek gotovo petina lovišta označena kao minsko sumnjivo područje, rekao nam je Damir Bunjan, predsjednik udruge. Svejedno početak radova bio je  ožujak, ove godine mjesec lijepog, suhog vremena tako da je dobar dio planiranih radova već završen, uključujući čeke i uvijek dobrodošle nadstrešnice.

Boris Savić


Ispis   E-mail