Održana skupština Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije

Jasenovac- Sve je pomaknuto tako  i termini održavanja redovnih skupština. Ipak Lovački savez Sisačko-moslavačke županije održao je redovnu skupštinu 20.06.2020. godine, ovaj puta u Jasenovcu.

Odaziv na skupštinu je bio više nego dobar, što je potvrdila i verifikacijska komisija , te potvrdila prisustvo 71 delegeta od 97 pozvanih.

Skupštini je uz delegate nazočio i veći broj uglednih gostiju, od načelnice općine Jasenovac Marije Mačković, dopredsjednika HLS-a Vinka Pavlića, višeg lovnog inspektora  Državnog inspektorata Gorana Harambašića, te mnogih drugih.

 

Skupština je počela intoniranjem državne himne, minutom šutnje za sve lovce koji su nas napustili u proteklom razdoblju, te utvrđivanjem  kvoruma.

Nakon izbora radnog predsjedništva, uslijedile su i pozdravne riječi gostiju. U ime domaćina prisutnima se obratila Marija Mačković dugogodišnja načelnica općine Jasenovac izrazivši zadovoljstvo radi ovog događaja posebno u vrijeme kada je većina društvenih događaja otkazana ili svedena na najmanju moguću mjeru.

Uslijedilo je pozdravna riječ Vinka Pavlića, dopredsjednika HLS-a, u kojem je zahvalio lovcima na trudu koji ulažu na održavanju redovnih lovačkih aktivnosti  u ova teške vremena. Posebni naglasak je stavio na nužnom povećanju  svih saveznih članarina, budući da je s obzirom na povećanje troškova Saveza dovedeno u pitanje redovno funkcioniranje krovne lovačke organizacije.

Nakon izvješća verifikacijske komisije i prihvaćanja poslovnika o radu skupštine te dnevnog reda, uslijedilo je redovano izvješće predsjenika LS SMŽ.

” Početkom godine naša  aktivnost bila je usmjerana na sprovođenje aktivnosti za osiguranje od odgovornosti za nalet vozila na divljač. Dana 13. ožujka prošle godine prosljeđena Vam je obavijest o nastavku poslovne suradnje i osiguranju od odgovornosti za štetu koju divljač počini na motornim i željezničkim vozilima na javnim cestama i željezničkim prugama u lovištima između HLS-a i Croatia osiguranjem, kao i Ugovor o poslovnoj suradnji i osiguranju kojim se ugovara suradnja na poslovima osiguranja za period od 01.01. do 31.12.2019. godine po izračunu  1,40 kn /ha lovišta.

Na povećani iznos od 0,40 kn u odnosu na  2018. godinu  bili smo primorani od strane HLS-a zbog uvođenja sankcija kako Savezu tako i članicama iz razloga nenamirenja iznosa od 400.000,00 kn za 2018. godinu (nepodmireno 94.143,00), što znači da je u 2019. godini za osiguranje bilo potrebno HLS-u podmiriti obvezu za 2019. u iznosu  400.000,00 kn + 94.143,00, iz tog razloga izračun  iznosi 1,40 kn.

No kako se  u osiguranje uključuje i nekolicina lovoovlaštenika koji nisu članice ovog Saveza (a na čije odluke ovaj Savez nema nikakva utjecaja ni mogućnosti uvjetovanja ) u 2019. dolazi do pretplate za osiguranje za osigurana lovišta u iznosu  57.830,20 kn (što bi iznosilo  cca 0,14 kn po hektaru lovišta).

Dana 27.09.2019. godine ovaj Savez  upućuje dopis HLS-u, da se izvrši povrat pretplaćenog osiguranja i dobija odgovor (14.10. od tajnika HLS-a) da poslovni odnos u svezi osiguranjem HLS ima sa ovlaštenikom lova,  temeljem ugovora koji je punovažan po uplati  iznosa iz čl.11. Ugovora (ni riječi o mogućem aneksu Ugovora i povratu). ” rekao je na početku izvješća Vlado Kireta, predsjednik Saveza.

Slijedom  izrečenog  zaključujem  da kada se nije podmirilo osiguranje u 2018.  tada se uvode sankcije ovom Savezu, a kada je pretplaćeno, članice će morati svaka pojedinačno tražiti povrat.

Na sreću od ove godine  lovci više neće morati razbijati  glavu  glede osiguranja za štetu u prometu, jer je namirenje police osiguranja osigurano iz državnog proračuna, odnosno preraspodjelom uplaćene lovozakupnine/koncesije, a što je već desetljećima praksa u državama EU.

Kako nismo imali  sankcije sve planirane aktivnosti odrađene su,  pa je tako u proteklom razdoblju odlikovanjem I , II i III REDA odlikovano ukupno 154 lovca.

Povjerenstvo za izobrazbu u mjesecu ožujku i travnju organiziralo ispit za osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači te je ukupno osposobljeno 26 lovaca, a  u travnju i studenom održana su osposobljavanja za lovce i lovočuvare.

Temeljem odredbe Zakona o lovstvu  prošle godine započeto  je osposobljavanje za lovnika, te je u mjesecu prosincu  osposobljena prva grupa,   48  lovnika za potrebe lovoovlaštenika na području Sisačko moslavačke županije

I ostala Povjerenstva Izvršnog odbora  intenzivno su radila na unapređenju i razvoju lovstva.

Povjerenstvo za lovno streljaštvo pod vodstvom gosp. Nikole Mlađenović u proteklom razdoblju  organiziralo je natjecanja na županijskom nivou i to: Liga natjecanje i Županijsko izlučno natjecanje, te odlazak na Državno natjecanje HLS-a, održano u Bzenici od 06.-08.09.2019. Naši predstavnici na Državnom natjecanju su bili: Željko Svilić, Marinko Božurić, Krešimir  Augustinović, Ivan Srmić, Nedžad Kekić i Vladimir Ožanić.

Liga natjecanje i Županijsko izlučno natjecanje održano je na  streljani LU "Lane" Bučica i LD „Jelen“ Sisak.

Povjerenstvo za lovnu kinologiju na čelu sa gosp. Marijanom Brajdićem u proteklom razdoblju organiziralo je IPO za goniče i ptičare u lovištima LD "Jelen“ Divuša, 

LD "Staza" Staza, LU "Fazan" Petrinja  i LU „Posavina“ Sunja, na  kojima je ukupno pristupilo 63 pasa. Suci ovih ispita bili su gospoda Marijan Brajdić i Stjepan Kenig.

Liga natjecanje u Lovno kinološkom kupu u radu pasa glasnog gona u gateru na divlju svinju i Lovno kinološki kup "Sveti Hubert" održani su u lovištima LU "Posavina" Sunja i LU "Fazan" Petrinja, LU „Lane“ Bučica  i LD „Staza“ Staza.

Naši predstavnici na državnim utakmicama  za LKK "Sveti Hubert" su bili: Tomislav Stanić, Ivica Kihalić  i moja malenkost, a za LKK u radu pasa glasnog gona u gateru na divlju svinju, predstavljali su nas: Ivica Dasović i Vedran Brkić. Državno prvenstvo HLS-a održano je u Biogradu na moru i Gračacu  od 08.-09. studenog 2019. godine.

Ovom prigodom  želim Vas upoznati sa činjenicom da bismo ove godine trebali biti  domaćini centralne proslave zaštitnika Sv. Huberta koja bi se održala u Sisku. Stoga očekujem Vašu podršku i anganžaman u organizaciji kako bismo zajednički na dostajan način predstavili naš kraj i ugostili lovce iz cijele Hrvatske. O svim detaljima ove manifestacije pravovremeno ćete biti izvješteni.

Zbor Rogista našeg Saveza uvjek je u prisutan na našim događanjima i prati nas, te im ovom prigodom odajem priznanje za sve održane nastupe kojima su prezentirali naše lovačke običaje i promovirali lovačku kulturu i tradiciju.

Obilježavanje svetkovine zaštitnika lovaca Sv. Huberta tradicionalno je održano u sisačkoj katedrali, a za centralnu proslavu koja je prošle godine održana u Puli organiziran je odlazak autobusom, završio je svoje izvješće Vlado Kireta.

Uslijedila su izvješća stegovnog i arbitražnog suda, koji u proteklom razdoblju nisu imali previše posla, financijsko izvješće za proteklo razoblje, te vrlo temeljito izvješće Nadzornog odbora, čiji je predsjednik Miroslav Vidaković završio izvješće sa konstatacijom da nisu pronađene nikakve nepravilnosti u radu Saveza.

Nakon rasprave o izvješćima te prezentiranja programa rada i financijskog plana, sva izvješća programi su jednoglasno prihvaćeni. Uslijedila je točka razno u kojoj se dopredsjednik LS SMŽ Ivica Pučko vrlo decidirano odredio protiv najavljenih povećanja obveza koje predlaže HLS, prvenstveno prema društvenim i osobnim saveznim članarinama, te smjeru u kojem lov u Hrvatskoj u ovom trenutku ide. U raspravu se uključio i zastupnik u skupštini HLS-a Milko Prpić koje je zatražio podatak sa koliko lovišta gospodari HLS i zatražio izjašnjavanje skupštine oko najavljenih povećanja naknada najavljenih na glavnoj skupštini. Vlado Kireta je sugerirao svim članicama da zatraže povrate preplaćenih svota od HLS-a, završavajući uz podatak da su sva lovišta kojim upravlja HLS zatvorena za članice, sva se financiraju iz članarine i sva su uvijek u minusu”.

Prijedlog da se ne podrži povećanje članarina  izglasan je sa 70 glasova uz jedan suzdržan glas.

Boris Savić

FOTOGALERIJA


Ispis   E-mail