Skupština PDF Ispis E-mail

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Saveza.
Skupštinu Saveza čine zastupnici članica Saveza.

Zastupnike iz st.2. ovog članka biraju i opozivaju članice Saveza po ključu da na svakih 50 članova delegiraju po 1 zastupnika.