O Savezu
RIJEČ PREDSJEDNIKA PDF Ispis E-mail

Poštovani,


žellim vam srdačnu dobrodošlicu na službene internet stranice Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije!


Tijekom moga drugog mandata kao predsjednika Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije svoj rad ću usmjeriti na unapređenje suradnje s ostalim Savezima novo formirane regije Sjever u kojoj su uključene članice Međimurske županije, Varaždinske županije, Bjelovarsko – Bilogorske te Koprivničko – Križevačke županije.
Kao dopredsjednik HLS-a trudit ću se prezentirati kvalitetne prijedloge lovaca s terena nadležnim tijelima HLS-a te pomoći u rješavanju problema na koje isti upozoravaju.


Vlado Kireta, predsjednik LS SMŽ

 
O nama PDF Ispis E-mail

 

POVIJEST  SAVEZA

Osnivačka Skupština Lovačkog saveza Sisačko moslavačke županije održana je dana 02.prosinca 1994. godine u Voloderu, na inicijativu grupe lovaca koji su unatoč ratnom vremenu i  činjenici da je dijelom teritorij županije bio pod okupacijom, uspjeli formirati Savez i započeti sa njegovim radom.

CILJEVI  SAVEZA

Rad Saveza od osnutka temelji se na objedinjavanju rada lovačkih društava i udruga, ovlaštenika prava lova u državnim i županijskim lovištima na području županije, unapređenju lovstva, uzgoja i zaštite divljači u lovištima, izobrazbi i odgoju mladih lovaca, provedbi etike među lovcima i podizanju ekološke svijesti.         

USTROJ  SAVEZA

 

U Savez je učlanjeno 49 članica koje ukupno broje 2962 lovca koje gospodare sa  35 županijskih i 13 državnih lovišta ukupne površine 296 080 ha.