Lovački savez Sisačko-moslavačke županije
Marica Vujčić, administrativno knjigovodstveni djelatnik

Kontakt
Adresa:
Stjepana i Antuna Radića 30
Sisak
Sisačko-moslavačka županija
44000
Hrvatska

Telefon: 044/545-121
Fax: 044/545-121
http://www.lovacki-savez-sisak.hr

Info: Mat broj:0989690
Žiro-račun:2407000-1188004746